Overallerna här

den 12 juni 2008

Nu har overallerna från USA kommit.