Visning på Nordvik

den 18 april 2012

Visning av Alticos kläder på Gårdsvandring för kvinnor på Nordviks Naturbruksgymnasium. Läs mer på Om träffen eller På sidan Säkert Bondförnuft